ÄNGLAR

Ordet ängel betyder budbärare. Inom kristendomen är ängeln Guds budbärare men liknande väsen förekommer även i nordisk mytologi. Där bland annat kallad hamingja som betyder lycka på isländska.

Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt. Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar.  Det finns en tröst i denna tro och en fin symbolik som ängeln står för. Änglar beskrivs ofta som könslösa. 


Mina änglar finns i två utföranden och storlekar. Båda modellerar jag fram för hand, därav blir varje ängel unik. Änglarna är tillverkade i högbränt stengods och dekorerade med färgkropp och oxider.

Modeller

emma@lermakarna.se  |  073 84 82 086

Färjemansgatan 25, Östersund