JÄMTRENEN

Det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs är renen. Det sägs finnas ett gammalt löfte mellan samerna och renen - att de ska ta hand om varandra i all tid. Enligt gammal samisk tro står den vita renen för lycka.


Mina renar finns i två storlekar. Den stora trycker jag i en gipsform, sedan modellerar jag ihop de olika delarna för hand. Den lilla skapar jag helt på frihand därav blir ingen ren den andra lik.


Renarna görs i högbränt stengods.

Färger

SNÖ
ROST
SVART
BÄCK
TJÄRN
SÄLG
NÄVER
KÅDA

Modeller

emma@lermakarna.se  |  073 84 82 086

Färjemansgatan 25, Östersund